نام و نام خانوادگی : مهدی سباحی
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1396/06/14
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
سخت افزار-نرم افزار-روابط عمومی-بازاریابی-امورمشترکین
مهارت ها
DBAمحققان وبنرم افزارهای کامپیوترمدیریت پروژه انفورماتیکطراحی شبکه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.