نام و نام خانوادگی : محمد آهنگري
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1396/08/24
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
مهارت ها
برقمدیریت پروژه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.