نام و نام خانوادگی : سجاد اسدی
محل فعالیت : قم - قم
تاریخ عضویت : 1396/10/26
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
به عنوان تایپیست مدتی است در تایپ ایران کار میکنم
مهارت ها
طراحی وبهاست و دومیننرم افزارهای کامپیوترنرم افزارهای موبایلبازیهای کامپیوتریبازیهای موبایلمدیریت پروژه انفورماتیکطراحی شبکه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.