نام و نام خانوادگی : مهدي رجوندي
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1397/01/19
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
1- فعاليتهاي كارگاهي : نظارت بر حفاري هاي ژئوتكنيك وآزمايشات صحرايي و نظارت بر عمليات تزريق سيمان 2- تهيه گزارشات زمين شناسي مهندسي وگزارشات شناخت سد ونيروگاه
مهارت ها
زمین شناسیزمین شناسی
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.