نام و نام خانوادگی : علی عسگری
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1397/05/02
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
سال ها در زمینه بازاریابی و فروش در شرکت های مختلف به صورت دائم و موقت و در سالهای اخیر به عنوان مشاور فعالیت نموده ام و تجربیات ویژه ای در زمینه های سنجش بازار و همچنین تکنیک های بازاریابی و فروش بدست آورده ام
مهارت ها
بازاریابیمدیریت فروشمدیریت امور مشتریان
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.