نام و نام خانوادگی : مهدی عنبری
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1397/05/02
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک مدیریت و بهره‌وری مدیریت بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش درازمدت مشتریان (CRM & CLV) استراتژی‌ها و تحقیقات بازاریابی
مهارت ها
استراتژیست هامدیریت امور مشتریانMBAمدیریت طرح و توسعه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.