نام شرکت : هنر، صنعت و تجارت
محل فعالیت : تهران - تهران
تاریخ عضویت : 1397/05/09
نوع عضویت : حقوقی
رزومه
این شرکت هلدینگی است تجاری در زمینه های هنری، صنعتی و تجارت لذا فعالیت های گسترده ای در زمینه های مختلف انجام می دهیم که امیدواریم با متخصصین عزیز در زمینه های مختلف از این طریق ارتباط برقرار کرده و پروژه ها و نیازهای تخصصی خود را با کمترین هزینه و زمان به انجام برسانیم
مهارت ها
نویسندگان و مترجمانگرافیک و هنرفنی و مهندسیمدیریت و استراتژیکمالی،حسابداری و حقوق
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.