نام و نام خانوادگی : ahmad
محل فعالیت : فارس - شیراز
تاریخ عضویت : 1399/08/11
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
برنامه نویس فعال در زمینه های machin learning , python , web scraping
مهارت ها
نرم افزارهای کامپیوترنرم افزارهای موبایلتوسعه نرم افزاریطراحی وببرنامه نویس وب
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.