نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر موسوی
محل فعالیت : فارس
تاریخ عضویت : 1399/10/11
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
تحقیقی علمی تکنولوژی اختراعات
مهارت ها
مکانیکصنایعبرقالکترونیک و مخابراتمدیریت پروژهآب و فاضلابآبیاری و زهکشیکشاورزیطراحی و تولیدنرم افزارهای کامپیوتر
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.