نام و نام خانوادگی : میثم منصوری
محل فعالیت : خراسان رضوی - مشهد
تاریخ عضویت : 1399/10/11
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
مهندس عمران با گرایش عمران ، فارغ التحصیل 1383،محاسبات سازه،برآورد و متره و صورت وضعیت و آنالیزبها و تجزیه بها ، برنامه زمانبندی MSP ، امور حقوقی و قراردادی
مهارت ها
عمران و سازهمعماریمدیریت پروژه
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.