نام و نام خانوادگی : مهران عشقی
محل فعالیت :
تاریخ عضویت : 1399/10/12
نوع عضویت : حقیقی
رزومه
متخصص روابط عمومی و تبلیغات ، گرافیک کامپیوتری و عکاسی حرفه ای، زبان آلمانی
مهارت ها
گرافیک
رتبه و نظر کارفرمایان درباره کاربر
این کاربر پروژه ای انجام نداده.