جستجوی پروژه ها

میزکار

30000000 تومان
پروژه ای
این دستور العمل ها در دو بخش فرآیند های سازمانی و فرآین های منابع انسانی بر اساس فرآیند ها و فعالیت ...
مدیریت منابع انسانی
در صنایعی که بر اساس مدل های مرسوم نظام پرداخت ، نگهداشت و ارزیابی عملکرد متخصصین و کارکنان دانشی با ...
مدیریت منابع انسانی
تهیه و تدوین کتابچه اظهار نامه تعالی منابع انسانی در سطوح مختلف مدل جایزه ...
مدیریت منابع انسانی
تومان
ارتباط
در نظر داریم بهبود وضعیت SEO وب سایت یک شرکت فروش فرآورده های ساختمانی را به یک فرد متخصص در این زمی ...
متخصصان SEO
10000000 تومان
پروژه ای
شناسایی و تامین نیروهای متخصص و خبرگان که برپایه دانش و تجربه می توانند بهره وری سازمان را ارتقاء بخ ...
مدیریت منابع انسانی
بازاریابی برگزاری دوره های کارشناس ارشد کسب و کار(MBA) به صورت غیرحضوری و مجازی با مدرک معتبر وزارت ...
MBA
ارائه راهکارهای مناسب و پس از تایید انجام عملیات بازاریابی برای سایت ارائه خدمات، این خدمات شامل ارا ...
بازاریابی
تومان
پروژه ای
ساختمانهای مسکونی ,تجاری , اداری ,صنعتی , نظامی " ...
معماری
تومان
پروژه ای
نقشه برداری زمینی -نقشه برداری زمینی فتوگرامتری - نقشه برداری با پهپاد ...
عمران و سازه